Kim đồng hồ

Kim số 1 dài 4cm

5.000₫

Kim số 2 dài 6cm

5.000₫

Kim số 3 dài 8 cm

5.000₫

kim số 4 dài 10cm

8.000₫

kim số 5 dài 13cm

8.000₫

kim số 6 dài 9 cm

8.000₫

kim số 7 dài 12 cm

9.000₫

kim số 8 dài 3cm

5.000₫

Kim số 9 dài 7,5cm

7.000₫

kim số 10 dài 9 cm

7.000₫

kim số 11 dài 13cm

8.000₫

kim số 12 dài 9cm

8.000₫

kim số 13 dài 13 cm

8.000₫

kim số 14 dài 8 cm

6.000₫

kim số 15 dài 10cm

9.000₫

kim số 16 dài 11cm

9.000₫

Kim số 17 dài 10,8cm

9.000₫

kim số 18 dài 9 cm

8.000₫

Kim số 19 dài 8cm

7.000₫

Kim số 20 dài 11,5cm

9.000₫

Kim số 21 dài 25cm

10.000₫

kim số 22 dài 8cm

7.000₫

kim số 23 dài 12 cm

9.000₫

kim số 25 dài 13cm

9.000₫

kim 27 dài 12 cm

9.000₫

kim số 28 dài 10 cm

8.000₫

kim số 29 dài 11 cm

9.000₫

kim số 30 dài 8cm

8.000₫

kim số 31 dài 13,5cm

9.000₫

kim số 32 dài 10 cm

9.000₫

kim số 34 dài 6 cm

5.000₫

Kim số 35 dài 18,5cm

10.000₫

Kim số 36 dài 18,5cm

10.000₫

kim số 39 dài 9 cm

6.000₫

Kim số 40 dài 8cm

8.000₫

kim số 41 dài 10cm

7.000₫

kim số 42 dài 12,5 cm

9.000₫

kim số 43 dài 10 cm

9.000₫

Kim số 44 dài 9cm

8.000₫

kim số 46 dài 12 cm

9.000₫

Kim số 51 dài 11,5cm

8.000₫

kim số 52 dài 15 cm

10.000₫

kim số 53 dài 11,5cm

8.000₫

Kim số 54 dài 12 cm

10.000₫

Kim số 55 dài 15 cm

9.000₫

Kim số 56 dài 10 cm

8.000₫

Kim số 57 dài 16 cm

10.000₫

Kim số 58 dài 16,5 cm

10.000₫

Kim số 59 dài 16 cm

10.000₫

Kim số 60 dài 18,5 cm

10.000₫

Kim số 61 dài 18,5 cm

10.000₫

Kim số 62 dài 15 cm

10.000₫

Kim số 63 dài 5 cm

5.000₫

Kim số 64 dài 6 cm

5.000₫

Kim số 65 dài 10 cm

8.000₫

Kim số 66 dài 16,5 cm

10.000₫

Kim số 67 dài 10 cm

7.000₫

Kim số 68 dài 9 cm

8.000₫

Kim số 69 dài 8,5 cm

8.000₫

Kim số 70 dài 10 cm

9.000₫

kim số 71 dài 14,5 cm

10.000₫

kim số 72 dài 14,5 cm

10.000₫

kim số 73 dài 10 cm

9.000₫

Kim số 74 dài 9 cm

7.000₫

Kim số 75 dài 8 cm

7.000₫

kim số 76 dài 11 cm

8.000₫

kim số 77 dài 13cm

10.000₫
- 25%

kim cao cấp cốt đồng 23cm màu đen

30.000₫

40.000₫

- 25%

kim cao cấp cốt đồng 23cm màu vàng

30.000₫

40.000₫

- 25%

kim cao cấp cốt đồng 23cm màu trắng

30.000₫

40.000₫

- 12%

Kim dài 42,5cm

150.000₫

170.000₫

Kim dài 43cm

Liên hệ
- 12%

Kim dài 41,5cm

150.000₫

170.000₫

- 17%

Bộ kim máy tủ đứng Korea 27,5cm

100.000₫

120.000₫

- 20%

Bộ kim máy tủ đứng Korea 33,5cm

120.000₫

150.000₫

Lên đầu trang
 

Hotline: 0937774650